Coaching op professioneel vraagstuk

Met deze coachvraag gaan we in op de ontwikkeling van jouw competenties die nodig zijn voor het goed vervullen van de taken in jouw functie. Je hebt de behoefte om de ontwikkeling van jouzelf te koppelen aan de doelen van jouw organisatie. Competenties zijn kwaliteiten of bekwaamheden die tot uiting komen in succesvol gedrag.

Ben jij in voldoende mate in- en/of extern gemotiveerd en denk je dat reflecteren en ontwikkelen in jouw functioneren een zinvolle bijdrage kan opleveren, dan is dit iets voor jou!

Het is van belang te weten dat je bereidt moet zijn om gedurende korte of langere tijd begeleid te worden via online coaching en/of face-2-face gesprekken en bereid bent hard te willen werken. We werken aan kennis, vaardigheden en houding die samen leiden tot zichtbaar gedrag.

Medewerkers die jou voor zijn gegaan hebben allerlei soorten functies, leidinggevenden, directies, secretaresses, leerkrachten, managers, mensen die willen kijken naar hun loopbaan en studenten. Kortom voor iedereen die zich met ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding op het werk wil bezighouden gaan dit proces.

Geïnteresseerd? Neem telefonisch contact met ons op of klik hier voor het invullen van een contactformulier. We kijken dan samen naar jouw coachvraag, nemen de werkwijze door waarna een offerte volgt.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?
Neem contact op