Supervisie

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkpraktijk en werkstijl. Het geeft zicht op welke situaties problemen kunnen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je ermee omgaat en welke alternatieven er zijn.

In een supervisiegesprek verken je en herken je vaste patronen en ga je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen, omdat die sturend zijn. Niet alleen voor je eigen handelen maar ook hoe je omgaat met die mensen om je heen. Zo worden denken, voelen, willen en handelen goed op elkaar afgestemd. Het minimum aantal deelnemers is 2 en het maximum is 4 personen.

Aan de hand van door de deelnemers ingebrachte werksituaties gaan we aan de slag om jouw denken en weten, jouw gevoelens en inzichten, jouw handelingsvaardigheden en –mogelijkheden op elkaar afstemmen en op je beroep. Een bruikbare hulp dus om je beroep op een nog betere en/of persoonlijkere manier te kunnen uitoefenen.

Indien u wenst dat contact met u wordt gezocht, dan kunt op het contactformulier uw gegevens invullen.Wilt u meer informatie over deze training, klik dan hier en download dan de pdf.