Coaching, wat is het?

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij jij op interactieve wijze wordt aangezet tot effectief gedrag.

Wij doen op twee totaal verschillende manieren. Eén is met de traditionele face-2-face gesprekken en de andere is met e-coaching, ook online coaching genoemd. Klik hier om meer te weten over online coaching, ook wel e-coaching genoemd.

Met beide manieren worden doelgerichte (e)gesprekken gevoerd. De manier is echter een andere. Met de face-2-face gesprekken is in levende lijve contact met de coach. De begeleiding is direct en betrokken en de coach gaat de confrontatie, emotie en dat wat belemmert aan. Aan de hand van door jouw ingebrachte werksituaties gaan we aan de slag om jouw denken en weten, jouw gevoelens en inzichten. Tot slot stemmen jouw handelingsvaardigheden en –mogelijkheden af op jouw functie.

Als je wilt combineren we de traditionele face-2-face gesprekken met e-coaching. Jouw ontwikkelingstraject staat hierin centraal. Met e-coaching of een combinatie ervan met face-2-face gesprekken streef ik naar effectieve en betaalbare (online) coachtrajecten.

Indien je hiervoor open staat klik dan hier om meer te weten over e-coaching.