Intervisie

Intervisie vergroot het lerend vermogen van een organisatie”, maar wat is het eigenlijk? Intervisie is op structurele wijze collegiale ondersteuning bieden. Collegiale ondersteuning met betrekking tot onderlinge advisering bij werkproblemen van een groep professionals. De professionals trachten tot inzichten en oplossingen te komen in een op reflectie gericht leerproces (inzicht in eigen handelen en denkpatronen) Een manier om gebruik te maken van onderlinge kwaliteiten. De eerste sessies wordt begeleid, daarna kunnen deelnemers dit zelfstandig uitvoeren.

Indien u wenst dat contact met u wordt gezocht, dan kunt op het contactformulier uw gegevens in vullen. Wilt u meer informatie over deze training, klik dan hier en download dan de pdf.