Visie & Missie

Wij streven naar een betere werk- en leefwereld waarin mens en organisatie goed voor zichzelf en anderen zorgt. Ascencio wil een organisatie zijn waar mensen in hun persoonlijk- en professioneel leven inzicht krijgen in hoe ze zijn geworden zoals ze zijn geworden. Waarom ze de dingen doen zoals ze de dingen doen. Een plek waar mensen kunnen reflecteren op zichzelf en bij hun samenwerking met anderen, zodat zij het beste uit zichzelf weten te halen. Hier leren mensen zichzelf en anderen te begrijpen en krijgen keuzemogelijkheden het anders te doen, zodat een beter resultaat wordt bereikt.

visie_missie.jpg

Ascencio doet dit door het geven van (maatwerk) trainingen op een manier die eenvoudig, prikkelend en uitdagend is. Inzicht in uw aandeel in de communicatie en wat het effect van uw communicatie is op anderen. Aan de hand van modellen uit de Transactionele Analyse en Neuro Linguïstisch Programmeren wordt de diepgang van uzelf, uw relaties, de groepen en organisaties waarin u leeft en werkt, hanteerbaar gemaakt.

Geïnteresseerd?
Neem contact op